Siirry sisältöön

Toiminta-arkkitehtuurin toimijoita tunnistamassa

Ensimmäinen lähipäivä

Karkki-hankkeen työpaketti 3 sai vieraita muista oppilaitoksista Business College Helsingin organisoimassa lähipäivässä marraskuun seitsemäntenä 2022.

Business Collegesta mukana olivat Karkki-hankkeen eri työpaketeissa toimivat Petri Edelmann, Heli Huotari, Antti Jääskeläinen ja Pirjo Westerholm.

Arkkitehtuurityötä oli luotsaamassa hankkeen pääarkkitehti Jarno Koppala Codemen Oy:stä.

Vieraita saimme mm. Mercuriasta (Vantaa), Omniasta (Espoo), Salpauksesta (Lahti), Sampo:sta (Lappeenranta) SEDU:sta (Seinäjoki), Stadin ammattiopistosta (Helsinki) ja Winnovasta (Rauma).

Lähipäivän teemana oli toimijoiden ja prosessien määrittely. Välillä huomasimme, että tuttujenkin asioiden määrittely ja sanoittaminen on välillä haastavaa, kun lopputuloksen tulee olla informatiivinen, palvella hankkeen sekä monimuotoisen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkoston tavoitteita ja sen on oltava yhteensopiva kokonaiskuvan kanssa.

Haastavien hetkien vastapainona koimme ”ahaa” -elämyksiä ja yhdessä löytämisen iloa. Välillä työtä siivitti myös huumori.

Yhteistyö eri hankkeen toimijoiden välillä ollut sujuvaa ja paljon on tehty etänä. Kasvokkain tekemisellä on silti oma paikkansa ja keskustelu on asteen rikkaampaa, kun puhevuoroa ei jonoteta virtuaaliympäristössä.

Oli mukavaa tutustua hanke-kollegoihin ja päivä oli tuottava, vaikka keskusteltavaa olisi riittänyt huomattavasti pitempäänkin!

 

Toimivat toimijat

Määriteltyjä toimijoita tarvitaan, kun kuvataan organisaatiota, sen prosesseja tai vaikkapa tiedon siirtymistä toimijoiden kesken. Määrittelyt tässä hankkeessa pyritään myös pitämään Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) mukaisina.

Toimijoiden määrittelyssä on käytetty apuna jo laadittuja viitearkkitehtuureja, kuten korkeakoulujen OPI-viitearkkitehtuuria, varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen EPO-viitearkkitehtuuria, ”Kohti huippulaatua”- sekä Parasta Digitukea -hankkeen tuotoksia ja julkaisuja muiden lähdemateriaalien ohella.

Erityisen tärkeää Karkki-hankkeessa on tunnistaa juuri toisen asteen ominaisia ja erityisiä piirteitä, luoden käsitteet ja rajaukset, joiden avulla kokonaisarkkitehtuurikuvauksia eri oppilaitoksissa voidaan tehdä ja arvioida.

Toimijoiden tunnistamisessa lähdimme liikkeelle miettimällä ensin sopivaa näkökulmaa tai relevanttia kokonaisuutta, kuten ryhmää, josta käsin voimme porautua yksittäisiin toimijoihin ja näiden rooleihin.

Tämän blogin tarkoituksena on esitellä tunnistetut toimijat – tosin vielä työversioina. Timantteja hiotaan pitkään ja huolella!

 

Toimijat

Oppijan roolia käsittelimme ajallisesta näkökulmasta, kartoittaen roolia eri hetkinä matkalla tutustujasta valmistuneeksi ja tämän jälkeenkin osana sidosryhmää. Näihin rooleihin sisältyy esimerkiksi erilaisia hallinnollisia ja lakiteknisiä ominaisuuksia – muiden näkökulmien ohella.

 

Kuva 1: Oppijan keskeiset roolit eri vaiheissa.

 

 

Oppilaitoksen toimijat ja roolit -mallia työstettäessä haastetta antoivat eri toimintojen keskeisten roolien ja tehtävien hahmottaminen ja sijoittaminen valittuun näkökulmaan.

 

Kuva 2: Oppilaitoksen toimijat ja roolit.

 

 

Ammatillisen koulutuksen toimijat ja roolit -mallissa tunnistettiin ammatillisen koulutuksen erityispiirteitä, kuten erilaiset omistuspohjat sekä yhteistyö.

 

Kuva 3: Ammatillisen koulutuksen toimijat ja roolit.

 

 

Työelämän toimijoista tunnistettiin oppija-keskeisestä näkökulmasta keskeiset toimijat ja työelämänohjaalle nimettiin myös roolit.

 

Kuva 4: Työelämän toimijoita.

 

 

Ekosysteemi-näkökulma avaa hyvin koulutuksen järjestämisen moninaista tehtäväkenttää, rooleja ja eritasoisia toimijoita.

 

Kuva 5: Ekosysteemin toimijat ja roolit.

Tämän Blogin myötä Työpaketti kolme toivottaa kaikille rauhaisaa joulua ja antoisaa vuotta 2023!

Kirjoittaja: Antti Jääskeläinen, Työpaketti 3, Business College Helsinki