Siirry sisältöön

Olemmeko keksineet ikiliikkujan?

Näin tuumasi yksi työpaketti 4:n lähipäivän osallistuja huhtikuussa. Olemme työpaketissa työstäneet ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin näkökulmasta käsitemalleja lokakuusta 2022 alkaen. Työtä on riittänyt ja ajatukset ovat jalostuneet joka kerta, kun työryhmä on kokoontunut. Mutta olemmeko tosiaan keksineet ikiliikkujan? Jossain vaiheessa työryhmän oli vain pakko päättää, että käsitemallit ovat valmiit tältä erää parhaan tiedon ja osaamisemme valossa. Malleja voisi viilata loputtomiin! Käsitemallit ovat pohjana jatkotyölle tietoarkkitehtuuri-työpaketissa.

Miksi sitten käsitemalleja tehdään? Käsitemallien tarkoituksena on selvittää keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. KARKKI-hankkeen tietoarkkitehtuuri-työpaketin laatimien käsitemallien avulla saadaan yhteinen käsitys ammatillisen koulutuksen keskeisimmistä käsitteistä ja niiden välisistä riippuvuuksista. On hyvä muistaa, että tässä tehdään viitearkkitehtuuria, joka on ns. ylätasolla; jokainen koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää tuotoksia ja viedä niitä eteenpäin ja jatkokehittää omien tarpeidensa näkökulmasta. Huhtikuun lähipäivässä Hämeenlinnassa käsitemallit ottivat ison harppauksen eteenpäin ja saimme luotua myös ammatillisen koulutuksen ylätason käsitemallin, joka kuvaa ammatillisen koulutuksen keskeisten käsitteiden yhteydet.

 

Kuva 1: KARKKI-hanke, ylätason käsitemalli 25.4.2023

Kuva 1: KARKKI-hanke, ylätason käsitemalli 25.4.2023

 

Ikiliikkujilta nämä käsitemallit ovat todella työn edetessä tuntuneet. Aina on löytynyt uudenlaisia näkökulmia, jotka ovat muokanneet malleja. Sanastotyön edetessä myös käsitteitä on jouduttu pohtimaan ja pyörittelemään moneen kertaan. Onko käsitemallit sitten koskaan täysin valmiita? Loputtomiin niitä voitaisiin viilata, mutta voimme todeta, että tältä erää olemme saaneet työpaketissa mallit valmiiksi.

Kesäkuun alussa työpaketti piti vielä kevään viimeisen lähipäivän Helsingissä, Stadin ammattiopiston tiloissa. Toukokuussa aloitimme Teams-työpajoissa käsitemallien pohjalta tietomallien työstämisen. Tietomallien tarkoituksena on käsitemallien pohjalta kuvata, mitä tietoja käsitteet sisältävät ja mitkä ovat näiden tietojen suhteet. Tietomallit julkaistaan Tietomallit-työkalussa syksyllä 2023. Helsingin lähipäivässä saimme sukelluksen syvään päätyyn tietomallien kanssa ja pääsimme opettelemaan niin tietokomponenttikirjaston tekemistä kuin soveltamisprofiilien luomista. Lähipäivän tuotoksista on hyvä jatkaa työtä kesälomien jälkeen elokuussa.

Kuva 2: TP4-lähipäivän työskentelyä Hämeenlinnassa 18.4.2023

Kuva 3: TP4 lähipäivän työskentelyä Helsingissä 6.6.2023

 

Työpaketin 4 työ on kevään mittaan edennyt vauhdikkaasti. Suuri kiitos kuuluu konsultillemme Jurate Jurkolle (Citrus Oy) ansiokkaasta fasilitoinnista ja työskentelyn ohjaamisesta loogisesti eteenpäin. Kiitos myös jokaiselle viikkopalavereihin ja työpajoihin sekä lähipäiviin osallistuneelle! Ilman teidän työpanostanne ei yhteisen näkemyksen löytäminen olisi mahdollista – ja ehkäpä vieläkin painisimme sen ikiliikkujan kanssa.

Hyvää kesää!

 

Kirjoittaja: Emilia Myllyoja, hankevastaava, Koulutuskuntayhtymä OSAO.
OSAO on vetovastuussa tietoarkkitehtuurityöpaketista