Siirry sisältöön

Lähipäivästä voimaa yhteiseen tekemiseen – työpaketti 5:n kuulumisia

KARKKI-hankeen toinen toimintavuosi on jo edennyt puoliväliin ja eri työpaketit ovat hyödyntäneet myös lähipäiviä ahkerasti. Korona-ajan mukanaan tuoman Teams-kulttuuri on monin tavoin tehostanut palavereita ja kokouskäytäntöjä, mutta pelkät etäkokoukset eivät saa työryhmästä kaikkea tehoa ja osaamista irti. Tällaisessa laajassa verkostohankkeessa lähitapaamiset tuovat sopivan vaihtelun ja lisän toimintaan. Lisäksi pitää muistaa, että usean verkoston toimijaorganisaation kohdalla saattaa vain yksittäisiä henkilöitä osallistuu yksittäiseen työpakettiin. Tällöin aktiivinen keskustelu ja ajatusten vaihto saattaa jää muutoinkin vähemmälle.

Työpaketti 5 käynnistyi alkuvuodesta hieman myöhässä alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, mutta kevään mittaan olemme työkokouksissa ja pienryhmissä onnistuneet tehokkaasti viemään nykyistä suunnitelmaa eteenpäin. Työpaketti 5:n ensimmäinen iso kokonaisuus ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tietojärjestelmäkartta sekä ko. kuvaukset ovat kevään aikana täsmentyneet.

Tietojärjestelmäkarttaan olemme viitearkkitehtuurin näkökulmasta ryhmitelleet ammatillisen koulutuksen keskeiset tietojärjestelmät neljään ryhmään:

  • oppijan tietojärjestelmät
  • koulutuksen järjestäjän tietojärjestelmät
  • kansalliset tietojärjestelmät oppijoille
  • kansalliset tietojärjestelmät koulutuksen järjestäjille

Kuva. KARKKI, ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tietojärjestelmäkartta

 

Aikataulullisesti KARKKI-hankkeen kolmen työpaketin lähipäivät pääkaupunkiseudulla sattuivat peräkkäisille päiville. Työpaketti 4 järjesti lähipäivän Stadin AO:n tiloissa 6.6.2023, työpaketti 5:n lähipäivä oli Omniassa 7.6.2023 ja työpaketti 3:n lähipäivä pidettiin Business Collage Helsinki tiloissa 8.6.2023. Tämä lähipäivien ajallinen läheisyys palveli myös kahta tarkoituksesta. Ensinnäkin projektiväellä oli mahdollisuus osallistua useamman työpaketin lähipäivään, mikä osaltaan edesauttaa sopivasti tiedonvaihtoa eri työpakettien näkökulmasta ja lisää sopivaa ristiin pölytystä eri työpaketti välillä. Toiseksi tällainen järjestely oli tietenkin pitkämatkalaisten kannalta kustannus- ja aikatehokas ratkaisu.

Työpaketti 5:n lähipäivässä vetovastuu oli KARKKI-hankkeen pääarkkitehdilla Jarno Koppalalla (Codemen Oy). Meitä oli kaiken kaikkiaan ohjauksessa oli 17 henkeä. Mukana oli myös mukavasti muiden työpakettien henkilöstöä ja etenkin sellaisia, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana työpaketti 5:n parissa. Tilajärjestelyjen osalta meillä oli Omniassa yhdistetty kaksoisluokka, jossa yhteisten osioiden jälkeen jakauduimme kahteen pienryhmään Jarno Koppalan ja Timo Leipoldin vetäminä. Täten pystyimme tehokkaasti työstämään osatehtäviä eteenpäin.

Työpaketti 5:n lähipäivä jakautui kahteen laajempaa kokonaisuuteen Jarno Koppalan ohjatessa kokonaisuuksien etenemistä. Aamupäivällä keskityttiin tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksiin ja muihin sisältöihin. KARKKI-viitearkkitehtuurissa työpaketti ryhmittelee ammatillisen koulutuksen näkökulmasta keskeiset tietojärjestelmäpalvelut kahteen ryhmään: oppijaan liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin ja koulutuksen järjestäjään liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin.

Iltapäivällä siirryimme käsittelemään uuttaa kokonaisuutta – tietovirtakuvauksia. Yhteisen keskustelun pohjalta päädyimme aloittamaan tietovirtakuvaukset opintohallinnon järjestelmät -kokonaisuudella, joka sopii hyvin myös eri työpakettien näkökulmat huomioiden. Työn edetessä saatamme vielä tehdä muitakin tietovirtakuvauksia projektiajan niin salliessa.

Työpaketin alkuvaiheen tehtävien viimeistelyn lisäksi projektin loppujaksolla on tarkoitus käsitellä vielä tietojärjestelmien loogisia rajapintoja. Nämä loogiset rajapinnat ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmien viitearkkitehtuurissa – KARKKI viitearkkitehtuurissa ovat abstrakteja rajapintoja, jotka määrittelevät, miten eri järjestelmät kommunikoivat keskenään tietojen siirtoa varten. Rajapinnat ovat siis loogisia eivätkä liity suoraan teknisiin toteutuksiin tai tiettyihin teknologioihin.

Alkusyksystä yhteistyö työpaketti 3:n kanssa tiivistyy, kun alamme yhteisessä työpajassa laatia kerroskuvauksia. Alustava suunnitelma on lähteä liikkeelle hakeutumisen prosessissa ja laatia siihen liittyvä kerroskuvaus. Aikataulun mahdollistaessa toki laadimme myös muiden prosessien kerroskuvauksia, mutta siihen palataan tarkemmin syksyn edetessä.

Syksy lähestyy vauhdilla ja KARKKI-hankkeen osalta se tietää kiireistä ja ennen kaikkea yhteistä loppurutistusta kohti vuoden loppua!

 

Kirjoittaja: Jyrki Ingman, Omnia, KARKKI-hankkeen projektipäällikkö sekä työpaketti 5:n vetäjä