Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

KARKKI-hanke

KARKKI -Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella ja toimikausi on 1.1.2022 – 31.12.2023. Hanke toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus osata -ohjelmaa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja hanketta toteuttaa yhteistyökumppaneina 29 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Yhteyshenkilö Jyrki Ingman, Omnia
jyrki.ingman@omnia.fi

karkki-infograafi

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke toteuttaa Oikeus osata -ohjelmaa

 • Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyöllä tuetaan digitalisaation edistämistä ja kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin.
 • Arkkitehtuurikuvausten avulla palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen tehostuu ja koulutuksen järjestäjien kyky kehittää omaa toimintaansa pitkäjänteisesti paranee.
 • Kuvaukset toimivat myös koulutuksen järjestäjien apuna oppimisympäristöjen, opintohallinnon ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisessä sekä hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

KARKKI -hankkeen tavoitteet ovat

 • Tavoitteena on määrittää ja tuottaa tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset eri tasoilta kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön.
 • Tavoitteena on tuottaa kokonaisarkkitehtuurin toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.
 • Hankkeessa kehittävien kuvausten tulee olla yhteentoimivia olemassa olevien ja kehittävien valtakunnallisten kuvausten kanssa.
 • Hankkeen tulee ottaa huomioon ja osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamaan kokonaisarkkitehtuurityöhön.
 • Hankkeen tulee mahdollistaa, että syntyvät tuotokset ja niihin liittyvä osaaminen tulee hankkeen päättyessä osaksi koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.
 • Lisäksi hanke huolehtii tuotosten levittämisestä ja vakiinnuttamisesta koulutuksen järjestäjien käyttöön ja vastaa tarvittavien koulutustilaisuuksien järjestämisestä koulutuksen järjestäjille ja sidosryhmille.
 • Hankkeessa tuotetut kuvaukset tulee olla julkisesti avoimesti saatavilla, käytettävissä ja jatkokehitettävissä.
 • Hankkeessa tulee tehdä laadullista arviointia ja raportoida hankkeen etenemisestä opetus- ja kulttuuriministeriölle jo hankkeen aikana.
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (koordinointi)
 • Careeria
 • Helsingin kaupunki/Stadin AO
 • Helsinki Business College Oy
 • Hyria koulutus Oy
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus – koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Mercuria kauppaoppilaitos Oy
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • SASKY Koulutuskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Yrittäjäopisto
 • Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
 • Vamia
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Yrkesakademin i Österbotten