Siirry sisältöön

Tietoryhmät koottiin yhteistyön voimalla

KARKKI-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi maaliskuussa työpaketissa 4 (tietoarkkitehtuuri) työstämämme ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tietoryhmät muutamin kommentein, joiden perusteella tehtyjen tarkennuksien jälkeen olemme julkaisseet tietoryhmät eDuuni-wiki -sivustolla. Arkkitehtuurityön iteratiivisesta luonteesta johtuen tulemme todennäköisesti päivittämään tietoryhmiä vielä hankkeen aikana.

Tietoryhmistä on kuvattu päätietoryhmät ja niiden sisältämät tietoryhmät. Tarkkuudessa päädyimme tähän, jotta tietosisältöjä voidaan verrata muiden työpakettien työstämiin kuvauksiin tietoryhmätasolla. Päätietoryhmät ovat ylätason tietokokonaisuuksia, jotka koostuvat tietoryhmistä. Tietoryhmien avulla voidaan esittää kokonaiskuva tiedoista ymmärrettävästi ja havainnollisella tavalla. Tietoryhmien avulla koulutuksen järjestäjät voivat esimerkiksi kuvata tiedonhallintalain mukaisesti tietovarannoissa olevia tietoja, eli sitä, miten tietoja käsitellään ja mistä tiedot koostuvat.

Tietoryhmien työstämisen käynnistimme viime syksynä kartoittamalla ja vertailemalla sitä, millaisia tietoryhmiä on tunnistettu työpaketissa mukana olevien koulutuksen järjestäjien omissa organisaatioissa. Tältä pohjalta jatkoimme joulu- ja tammikuussa, jolloin kokosimme tietoarkkitehti Pirjo Silius-Miettisen (Citrus Oy) fasilitoimien etätyöpajan tuloksena ensimmäisen raakaversion päätietoryhmistä ja niiden sisältämistä tietoryhmistä.

Helmikuun alussa keräsimme KARKKI-hankkeen sisäisesti kommentteja tietoryhmiin, jonka jälkeen jatkoimme niiden hiomista tietoarkkitehti Jurate Jurkon (Citrus Solutions Oy) johdolla. Tietoryhmien työstämiseen osallistuneet huomasivat, että pelkät tietoryhmien nimet eivät riitä sisällön ymmärtämiseen. Sen takia tietoryhmille kirjoitettiin kuvaukset, jotka kertovat tietosisällöstä tarkemmin. Tunnistimme myös, mitkä tietoryhmät sisältävät henkilötietoja.

Helmikuun aikana tiivistimme yhteistyötä työpaketin 3 (toiminta- ja palveluarkkitehtuuri) kanssa siten, että validoimme tietoryhmiä suhteessa prosesseihin. Tunnistimme, mihin prosessialueeseen kukin tietoryhmä liittyy. Näin varmistimme, että tietoryhmät eivät ole vain työhön osallistuneiden näkemys tietoryhmistä, vaan ne on kytketty toiminta-arkkitehtuuriin.

Tietoryhmät esitellään KARKKI-hankkeen työpakettien 3 ja 4 yhteisessä toiminta- ja tietoarkkitehtuurityöpajassa 12.5.2023. Lisätietoja on tulossa Tapahtumat-sivulle.


Kuva: Tietoryhmien työstämiseen osallistuneiden kommentteja 28.3.2023.

Kirjoittajat:
Riikka Lahtela, tietoarkkitehti, Koulutuskuntayhtymä OSAO
Laura Hollmén, projektikoordinaattori, Turun ammatti-instituutti (TAI)