Siirry sisältöön

Tietoarkkitehtuurityöpaketin ensiterveiset

Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulmista se, jossa kuvataan tietoja, niiden rakenteita ja suhteita. Karkki-hankkeessa on kyse ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin rakentamisesta, mikä tarkoittaa tietoarkkitehtuurityön osalta sitä, että tavoitteena on rakentaa yhteistä näkemystä ammatillisen koulutuksen keskeisistä käsitteistä ja tiedoista.

Tietoarkkitehtuurityöpaketin toiminta käynnistyi kesäkuussa ensimmäisellä verkkotapaamisella, jonka jälkeen elokuusta alkaen on kokoonnuttu säännöllisesti viikoittaisiin työpajoihin. Työskentelyymme on osallistunut henkilöitä 17:sta eri koulutuksen järjestäjän organisaatiosta. Monet tekevät töitä käsitteiden, tietomallien ja kuvausten parissa, vaikka työstä ei puhuttaisi tietoarkkitehtuurin termillä. Työpaketissa työskentelevien joukko on monipuolinen arkkitehtuurinoviisista itse arkkitehtiin, ja tämän näemme tuovan lisäarvoa työskentelylle.

Työskentelyämme ohjaa ajatus siitä, että emme ole keksimässä pyörää uudelleen. Olemme kartoittaneet muualla jo tehtyjä tietoarkkitehtuurikuvauksia sekä benchmarkanneet varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, DigiOne-hankkeen sekä korkeakoulujen tietoarkkitehtuurityötä. Seuraavaksi on aika kääriä hihat ylös ja laittaa sormet saveen.

Henkilöitä verkkotapaamisessa, jossa taustatehosteena on auditorio.
Karkin tietoarkkitehtuurityöpakettilaisia Teams-työpajassa 5.10.2022.

Kirjoittajat: Riikka Lahtela ja Emilia Myllyoja, Koulutuskuntayhtymä OSAO.
OSAO on vetovastuussa tietoarkkitehtuurityöpaketista.