Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen – makiaa mahan täydeltä!

Karkki-hanke käynnistettiin käytännössä marraskuussa 2021 – silloin avautui Opetus- ja kulttuuriministeriön haku erityisavustuksella rahoitettavaan hankkeeseen, jossa tavoitteena oli koota laaja verkosto ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

Koulutuksen järjestäjät olivat tarpeen tällaiseen kehittämiseen eri foorumeissa, aiemmissa hankkeissa ja olemassa olevissa verkostoissa jo havainneet ja nostaneet esille. Tarpeeseemme vastattiin avatulla rahoitushaulla ja kuten aina, oli toimittava varsin tiiviissä ajassa verkoston muodostamiseksi ja hankehakemuksen tuottamiseksi.

Koulutuksen järjestäjien verkostossa viestittiin aktiivisesti ja ”huhuiltiin”, kuka ottaisi tästä hankehausta ja hankkeesta koordinaatiovastuun. Voi myös olla, että sitä meille tarjottiin. Omnia on ollut pitkään hanketyössä haluttu kumppani ja omaa vahvat käytänteet projektien koordinointiin. Itse sain mahdollisuuden ottaa tästä valmistelutyöstä ja projektista vetovastuun ja siihen mielelläni tartuinkin.

 

Kokonaisuuden rakentuminen

Ensin kokoontui pienempi ryhmä substanssin, johdon, projektihallinnan ja kehittämisen asiantuntemusta omaavia henkilöitä – valmisteltiin seuraavaan palaveriin esitys mitä ja miten ja kutsuttiin jo isompi osallistuja joukko. Tästä jatketiin avoimella kutsulla infotilaisuuden pitämiseen ja kutsuttiin kaikki halukkaat mukaan. Kartoitettiin jo myös kiinnostuneita osa-alueiden vastuuvetäjiä sekä eri aihealueiden kehittämiseen osallistuvia. Osa-alueiden eli työpakettien vastuuvetäjät muokkasivat hankesuunnitelmia, ne koottiin yhteen, laadittiin yhteinen toiminta- ja viestintäsuunnitelma ja muokattiin hakemusta kokonaisuutena. Aiesopimuksia unohtamatta. Kaikki tämä puristettiin kuukaudessa hakemuksen määräaikaan mennessä.

 

Kokonaisarkkitehtuuri – mitä se on?

Aihe on haastava. Kokonaisarkkitehtuuri; kuvaukset, ohjeet, käytäntöön soveltaminen, organisaation toimintojen ja kokonaisuuden kehittämismenetelmä. Vaatii perehtymistä, tietynlaisen terminologian sisäistämistä ja erityisesti tämän terminologian ”kansantajuistamista”. Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisuus, joka koskettaa jokaista henkilöä organisaatiossa – johtoa, henkilöstöä ja opiskelijoita. Tätä kehittämistyötä tarvitsemme, jotta voimme paremmin kehittää ja johtaa oppilaitosten toimintaa. Olemme myös osa kokonaisuutta, jossa toiminnot linkittyvät toisiinsa ja jatkossa vielä yhä enemmän. Yhteentoimivuus on tässä avainsana ja siihen kokonaisarkkitehtuurilla erityisesti pyritään.

 

Verkostotyön ytimessä

Karkki-hankkeessa on myös toiveena ja tavoitteena uudenlaisen toimintakulttuurin aikaansaaminen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuuriin liittyvän yhteistyön toteuttamisessa – yhtenäisenä verkostona, jossa hyödynnetään laajasti toinen toistemme osaamista. Tämä yhteistyö on alkanut jo rakentua. Hankkeen aloitukseen on liittynyt omat aihekokonaisuutensa ja erityisen tärkeää on ollut myös toisiimme tutustuminen.

Omnian tiimissä on ollut ilo työskennellä. Tuukka on johtajana luotsannut kokonaisuutta, Timo ja Heikki tuoneet vahvaa arkkitehtuuriosaamista ja näkemystä, Taru ja Veera Wilma-tiimin asiantuntijoina tuoneet käytännön näkökulmaa ja Matti uutena erityisasiantuntemusta toisen asteen eli lukion johtamisesta ja toiminnan organisoimisesta. Unohtamatta tietenkään Karkki-hankkeen projektiryhmää, joka on muodostunut työpakettivastuullisista vetäjistä ja heidän tiimeistään. Tässä blogissa kuulemme seuraavaksi heistä ja heidän vastuualueistaan lisää. Viestikapulan siirrän seuraavaksi Timolle.

 

Kiitän ja kumarran – jatkan kohti uusia seikkailuja 😊

Kirsi Niskala

projektipäällikkö