Siirry sisältöön

Käsitemallinnuksesta tietomallinnukseen

”Tietoarkkitehtuuri on perusta ja loistava mahdollisuus oppia.”, totesi Omnian Heikki Haavisto heti lähipäivämme alkuun. Tämä kiteyttää erinomaisesti sen, kuinka tärkeää työtä koko Karkki-hanke tekee yhteisen viitearkkitehtuurin rakentamiseksi, sekä myös sen, että työpaketissa 4 ollaan juuri kehittämistyön ytimessä.

Tietoarkkitehtuurityöpaketin 2. lähipäivä pidettiin 7.2. Tampereella. Codemen Oy ja Citrus Oy tarjosivat erinomaiset puitteet onnistuneelle lähipäivälle. Upouuden Nokia Arenan Lapland Hotelsin tilat eivät jättäneet ketään kylmäksi. Lämmin kiitos Codemenille ja Citrukselle päivän tarjoamisesta!

Pääarkkitehti Jarno Koppala veti päivän alkuun yhteen, mitä kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa, mitä hankkeen eri työpaketeissa työstetään ja mikä muiden työpakettien sekä muiden käynnissä olevien hankkeiden (mm. Oppimisanalytiikka -hanke) työssä liittyy tietoarkkitehtuurityöpakettimme työhön. Työpakettien välistä yhteistyötä ja ristiinpölytystä on tarpeen tehdä jatkossakin tiiviisti. Jarno kertasi hyvin myös sen, miksi tietoarkkitehtuurissa tehdään käsitemalleja, miksi käsitteet on tärkeää määritellä sekä käsitemalleista tietomalleihin siirtymisen steppejä. Ennakkoon pyysimme Jarnolta myös jotain tehtävää, millä saisimme eri puolella Suomea olevat kumppanit vielä enemmän verkostoitumaan, muuten annoimme vapaat kädet pääarkkitehdille. Kiitos, Jarno, informatiivisesta puheenvuorosta, johdattelusta iltapäivän työpajatyöskentelyyn sekä osallistavasta pienestä hyvähenkisestä kilpailusta.

Iltapäivä työstettiin tiiviisti siirtymää käsitemallinnuksesta tietomallinnukseen tietoarkkitehtikonsultti Pirjo Silius-Miettisen johdolla. Päivän päätteeksi Pirjo luovutti kapulan uudelle konsultillemme Jurate Jurkolle, joka jatkaa työpaketissamme tietoarkkitehtikonsulttina.

Siirtyminen käsitemallinnuksesta tietomallinnukseen tuntui hypyltä syvään päätyyn! Pienryhmissä lähdimme harjoittelemaan tietomallinnusta Yhteentoimivuusalustan Tietomallit -työkaluun. Paras tapa oppia on todellakin itse tekemällä ja kokeilemalla. Päästiin hyvin alkuun, mutta tietomallinnus tulee vaatimaan paljon työtä kevään mittaan ja aktiivista osallistumista kaikilta työpaketissa mukana olevilta organisaatioilta. Koko hankkeen projektipäällikkö Jyrki Ingman Omnialta tiivisti hyvin päivän avauspuheenvuorossaan: ”Saa niin paljon, kun on valmis panostamaan.”

 

Kuvat: TP4 lähipäivä Tampereella.

 

Kirjoittaja: Emilia Myllyoja, hankevastaava, Koulutuskuntayhtymä OSAO.
OSAO on vetovastuussa tietoarkkitehtuurityöpaketista