Siirry sisältöön

Käsitemallinnuksen työvaiheet

Tietoarkkitehtuurityöpaketissa (TP4) olemme työstäneet jo useamman viikon ajan käsitemalleja. Käsitemallit ovat tietoarkkitehtuurin kuvauksia, jotka kuvaavat toiminnan näkökulmasta käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.

Aloitimme yhteisesti oppijan ja opetuksen toteutuksen käsitemalleista, joiden rinnalla ryhdyimme pian tekemään pienryhmissä useampia käsitemalleja eri teemoista. Pienryhmät ovat työskennelleet itsenäisesti niin, että valittu koollekutsuja on huolehtinut kalenterikutsuista ja aikataulussa pysymisestä.

Pienryhmillä on ollut eri teemat eli mallinnusalueet, mutta ydinkäsitteiksi on valikoitunut paljon samoja käsitteitä. Keskusteluissa on pohdittu, mitä onkaan tarkoitus kuvata juuri tällä käsitemallilla ja kuuluisiko tietty käsite ensisijaisesti johonkin toiseen malliin. Joulukuussa heräsi tarpeita uusille käsitemalleille, joten tammikuun alussa käynnistimme lisää pienryhmiä.

Seuraavassa on kerrottu siitä, millaisten vaiheiden kautta olemme käsitemallinnusta viemässä eteenpäin tietoarkkitehtikonsultti Pirjo Silius-Miettisen (Codemen/Citrus Solutions Oy) tuella. Käytännössä työskentelymme on iteratiivista. Tarpeen mukaan hiomme käsitemalleja lisää myöhemmin hankkeen aikana.

 

Käsitteiden keruu ja ydinkäsitteiden valitseminen

Työskentelyn aloitamme kokoamalla pienryhmän teemaan liittyviä käsitteitä, joista valitsemme keskeisimmät ydinkäsitteet. Samalla pyrimme perustelemaan, miksi juuri nämä käsitteet on valittu.

Vertaamme käsitteitä OKSA-sanastoon (opetus- ja koulutussanasto), jotta terminologisesti tulee valituksi aina mahdollisuuksien mukaan ammatillisen koulutuksen sanastoa.

 

Mallintaminen sekä mallin esittely ja tarkentaminen

Ydinkäsitteiden valitsemisen jälkeen on vuorossa mallintaminen. Käsitemallien mallintamisvälineenä käytämme QPR EnterpriseArchitect -sovellusta, mutta siirrymme hyödyntämään Yhteentoimivuusalustan työkaluja, kun aloitamme tietomallinnuksen.

Mallintamisessa pienryhmän työskentelyyn liittyy työpaketin QPR-mallintajat, jotka tekevät mallintamisen. Oleellisessa roolissa ovat pienryhmäläiset, jotka kertovat, millaiseen järjestykseen asettelemme käsitteet ja millaiset yhteydet laitamme niiden väliin. Vaiheena tämä saattaa vaatia useampia tapaamiskertoja, joissa voimme vielä vaihtaa, lisätä ja karsia käsitteitä.

 

Kommenttien keruu sekä kommenttien käsittely ja korjaukset

Käsitemallien mallintamista voisi jatkaa iteratiivisesti useaan kertaan, mutta keräämällä kommentteja laajemmalta osallistuja joukolta, voimme jo aikaisessa vaiheessa rikastuttaa ajattelua ja edelleen mallia. Ensimmäiseksi pienryhmän työstämä malli esitellään työpajassa tietoarkkitehtuurityöpakettilaisillemme, jolloin pienryhmät voivat kommentoida toistensa työtä ja keskustella käsitemallien rajauksista.

Sen jälkeen keräämme Karkki-hankkeen sisäisesti kommentteja, jolloin myös muiden hankkeen työpakettien toimijat osallistua kommentoimalla. Näin varmistamme työpakettien välistä yhteistyötä. Pienryhmä kokoontuu käsittelemään kommentit ja tekee tarvittavat korjaukset käsitemalliin.

 

 

Käsitemallien julkaiseminen

Valmiit käsitemallit tulevat hyväksymisen jälkeen saataville Karkki-hankkeen eDuuni-wikisivulle. Julkaisun aikataulut varmistuvat myöhemmin.

 

Käsitemallinnuksen työvaiheet Karkki-hankkeen TP4:ssa

 

Kirjoittaja: Riikka Lahtela, tietoarkkitehti, Koulutuskuntayhtymä OSAO.
OSAO on vetovastuussa tietoarkkitehtuurityöpaketista