Siirry sisältöön

Presentation av Karkki-projektet

KARKKI – PROJEKT

Projektet KARKKI – helhetsarkitektur för yrkesutbildningar – finansieras av undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd och pågår 1.1.2022–31.12.2023. Projektet är en del av undervisnings- och kulturministeriets Rätt att kunna-program.

Esbo-regionens samkommun för utbildning, Omnia, är projektkoordinator, och projektet genomförs i ett samarbete mellan 29 anordnare av yrkesutbildning.

Projektledare: Jyrki Ingman, Omnia
jyrki.ingman@omnia.fi
tfn 040 126 7242

Projektet KARKKI – helhetsarkitektur för yrkesutbildningar – är en del av Rätt att kunna-programmet

 • Utvecklingsarbetet med helhetsarkitekturen främjar digitalisering och förbättrar utbildningsanordnarnas förmåga att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.
 • Med hjälp av arkitekturbeskrivningarna effektiviseras utvecklingen av tjänster och digitala lösningar, och utbildningsanordnarnas förmåga att långsiktigt utveckla sina verksamheter förbättras.
 • Beskrivningarna fungerar även som ett stöd för utbildningsanordnare i utvecklingen av lärmiljöer, studieförvaltning och verksamhetsstyrningssystem samt vid planering och genomförande av anskaffningar.
 • De skapade beskrivningarna ska stödja och främja digitaliseringen av yrkesutbildningarna och säkerställa att gemensamma verksamhetsmodeller genomförs i praktiken och på ett kundinriktat sätt.

KARKKI-projektets mål

 • Målet är att utarbeta och skapa beskrivningar av helhetsarkitekturen på olika nivåer som är användbara för alla utbildningsanordnare.
 • Man vill skapa en verksamhetsmodell för helhetsarkitekturen genom ett nationellt nätverk som involverar ett flertal anordnare av yrkesutbildning.
 • De beskrivningar som skapas inom projektet ska vara förenliga med nationella beskrivningar som skapats i tidigare eller pågående projekt.
 • Projektet ska beakta och vara en del av det arbete med helhetsarkitektur som leds av undervisnings- och kulturministeriet.
 • De resultat och kunskaper som uppstår inom projektet bör ingå i utbildningsanordnarnas permanenta verksamhet när projektet avslutas.
 • Projektet ska även se till att resultaten förmedlas till och etableras hos alla utbildningsanordnare och ansvarar för anordnandet av eventuella utbildningstillfällen för utbildningsanordnare och intressentgrupper.
 • Beskrivningarna som skapas inom projektet ska göras allmänt tillgängliga för alla och vara möjliga att vidareutveckla.
 • Projektet ska bestå av kvalitativa bedömningar‚ och framstegen ska redogöras för undervisnings- och kulturministeriet redan under projektets gång.
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (koordinering)
 • Careeria
 • Helsingin kaupunki/Stadin AO
 • Helsinki Business College Oy
 • Hyria koulutus Oy
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus – koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Mercuria kauppaoppilaitos Oy
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • SASKY Koulutuskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Yrittäjäopisto
 • Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
 • Vamia
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Yrkesakademin i Österbotten